POMÓŻ NAM POMAGAĆ

sign
sign

O NAS

„Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”.
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

pomorskia fundacja bracia mniejsi

Misja Pomorskiej Fundacji Bracia Mniejsi

Zwierzęta towarzyszą nam od zarania dziejów. Człowiek, odmawiający zwierzę, przyjął tym samym odpowiedzialność za jego los. Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi ma cel, by ograniczyć lub całkowicie wyeliminować zjawisko bezdomności zwierząt, poprzez działania edukacyjne i wsparcie osób działających na rzecz zwierząt, by szerzyć ideę poszanowania i prawo do godnego życia zwierząt u boku człowieka.

Głównym celem są działania zmierzające do zmian legislacyjnych, dzięki którym bezdomność zostanie zlikwidowana. Opiekunowie zwierząt będą za nie prawnie odpowiedzialni i w pełni tego świadomi.

Edukacja

Docieramy do dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć i spotkań, by miały świadomość, że zwierzę to nie rzecz, że czuje, boi się i kocha bezwarunkowo swojego opiekuna. Świadomość potrzeby takich działań oraz kształtowania odpowiednich postaw zaczynamy od najmłodszych lat.

Uświadamiamy, że zwierzę to nie zabawka, to odpowiedzialność na całe życie, a my winniśmy dać mu odpowiednie warunki bytowania i opiekę lekarza weterynarii, gdy choruje.

Chcemy, by ludzie byli świadomi, że tylko kastracja i sterylizacja jest w stanie kontrolować populację, by skończyły się dramatyczne interwencje. By zabieg kastracji/sterylizacji stał się powszechnym obowiązkiem wszystkich właścicieli (za wyjątkiem legalnie działających hodowli).

Wsparcie
Wspieramy tych, którzy teraz już mają świadomość i potrzebę działania na rzecz Braci Mniejszych, by wyszli z cienia i nie musieli robić tego w ukryciu, by ich postawa była wzorem do naśladowania.

Chcemy, by każda wspólnota, dzielnica, miasto czy wieś, dbało o zwierzęta wolno bytujące (one stanowią element środowiska, które my, ludzie, zawłaszczamy).

W tym celu docieramy do wspólnot mieszkaniowych, urzędów i gmin, by uświadamiać, że kot to naturalny sprzymierzeniec, bo dzięki niemu nie zaleje nas fala szczurów, które roznoszą choroby. Chcemy, by domki i miejsca dokarmiania kotów były powodem do dumy mieszkańców.

 

Działania

Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi inicjuje i organizuje:

  • programy edukacyjne dla przedszkoli, szkół, mieszkańców,
  • szkolenia dla opiekunów, wolontariuszy i osób dokarmiających,
  • adopcje zwierząt, zapewnienie domów tymczasowych,
  • propagowanie idei wolontariatu.

Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi pomaga:

  • wsparciem interwencyjnym,
  • wsparciem karmicieli.

Współpracujemy:

  • z innymi jednostkami, którym przyświeca ten sam cel poprzez zaangażowanie we wspólne projekty i intensyfikację działań.
Do adopcji

 

do adopcji

71
W nowym domu

 

do adopcji

22

 

Nasi partnerzy
pointer
sign
sign

NASZE DZIAŁANIA

statystyki

Produkcja oraz rozlokowanie domków dla bezdomnych kotów.

statystyki

Sprawna organizacja poszukiwania nowych domów dla zwierząt.

statystyki

Ratowanie i leczenie zaniedbanych zwierząt.

statystyki

Sterylizacja wolnobytujących kotów.

statystyki

Wspieranie lokalnych opiekunów kotów wolnobytujących.

statystyki

Organizacja warsztatów edukacyjnych w różnych placówkach.

sign