„Dopóki ktoś nie umiłował zwierzęcia,  część jego duszy pozostaje nieobudzona” 

Anatole France

 

Statut fundacji

Kliknij tutaj żeby pobrać i przeczytać status fundacji.

 

Misja

Zwierzęta towarzyszą nam od zarania dziejów. Człowiek, udomawiając zwierzę, przyjął tym samym odpowiedzialność za jego los.  

Celem Pomorskiej Fundacji Bracia Mniejsi jest całkowite wyeliminowanie zjawiska bezdomności wśród zwierząt, poprzez zmiany legislacyjne, działania edukacyjne i wsparcie osób działających na rzecz zwierząt.  

Szerzymy ideę poszanowania prawa do godnego życia zwierząt u boku człowieka. 

 

Edukacja 

Zwierzę to nie zabawka, to odpowiedzialność na całe życie. Chcąc szerzyć empatię dla zwierząt, organizujemy spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach uświadamiając, że zwierzę to nie przedmiot, że czuje, boi się i kocha bezwarunkowo swojego opiekuna.  

Szerzymy też świadomość na temat kastracji i sterylizacji oraz ich skutków dla życia zwierząt.

Przedszkole

Wsparcie 

Wspieramy tych, którzy teraz już mają świadomość i potrzebę działania na rzecz Braci Mniejszych.  

Docieramy do wspólnot mieszkaniowych, urzędów i gmin, by uświadamiać, że koty to naturalni sprzymierzeńcy ludzi. To dzięki nim nie zaleje nas fala szczurów i innych gryzoni, które roznoszą choroby.  

Naszym marzeniem jest, by domki i miejsca dokarmiania kotów znalazły się na w każdej dzielnicy, wsi, na każdym osiedlu.

 

Działania 

Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi inicjuje i organizuje: 

  • programy edukacyjne dla przedszkoli, szkół, mieszkańców, 
  • szkolenia dla opiekunów, wolontariuszy i osób dokarmiających, 
  • adopcje zwierząt, zapewnienie domów tymczasowych, 
  • propagowanie idei wolontariatu. 

Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi pomaga: 

  • wsparciem interwencyjnym, 
  • wsparciem karmicieli. 

Współpracujemy także z innymi jednostkami, którym przyświeca ten sam cel poprzez zaangażowanie we wspólne projekty i intensyfikację działań. 

kot patrzący w dal