sign

Problem agresji wśród kotów

Z badań przeprowadzonych w 2017 r. przez Kantar Public, wynika, że co drugi Polak (52%) posiada jakieś zwierzę w domu. Najczęściej jest to pies lub kot (50%). Idąc w odwiedziny, z większym prawdopodobieństwem trafimy do domu, w którym przywita nas pies niż kot lub jakiekolwiek inne zwierzę – 42% Polaków deklaruje, że ma psa, 26% kota, a 5% inne zwierzę. Niespełna co piąty ankietowany (18%) posiada zarówno psa, jak i kota.

Porównując powyższe wyniki z tymi z 2014 roku, można zauważyć, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła nieco liczba posiadaczy zwierząt domowych w Polsce – z 48% do 52%.

Co  za tym idzie opiekunowie chcą zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki i przejmują się wszelkimi odchyleniami zdrowotnymi, również tymi dotyczącymi zachowania. Coraz częściej zauważa się problemy behawioralne, na szczęście właściciele chcą nad nimi pracować osobiście bądź pod okiem specjalisty.

Koty, choć są z natury drapieżnikami, w warunkach naturalnych nie wykazują zachowań agresywnych  bez przyczyny.

Wyróżniamy kilka rodzajów kociej agresji:

  • agresja terytorialna– następuje, gdy na obszarze zajmowanym przez dane zwierzę pojawia się konkurent
  • agresja wewnątrz grupy– może dotyczyć zwierząt, które znają się od dawna, a relacje między nimi nagle zostały naruszone
  • agresja wobec nowego osobnika– zazwyczaj wiąże się z obroną zasobów grupy i niechęcią do wpuszczania w jej struktury obecnego zwierzaka
  • agresja seksualna– pojawia się podczas rywalizacji o partnerów do rozrodu
  • agresja matczyna– przywiera ogromnie silną formę w momencie, gdy matka zmuszona jest do obrony swoich dzieci
  • agresja przeniesiona– następuje, gdy zwierzę nie jest w stanie wyładować agresji na jej prawdziwym obiekcie, więc rozładowuje emocję, przenosząc zachowanie na najbliższą żywą istotę, np. na człowieka lub innego kota
  • agresja lękowa– pojawia się przy bardzo silnym strachu, a zachowanie agresywne jest w rzeczywistości formą obrony
  • agresja łowiecka– pojawia się w momencie polowania i jest spowodowana silnym instynktem drapieżniczym, który przejawiają również koty urodzone w warunkach domowych.

Wyżej wymienione rodzaje agresji, są naturalnym instynktem  i mają miejsce w kocim świecie. Jeśli nagle wystąpi agresywne zachowanie względem opiekuna trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. Zachowanie agresywne: ataki, bolesne pogryzienia i zadrapania względem domowników nie jest naturalne. Do takich zachowań  może prowadzić zła socjalizacja we wcześniejszym etapie życia, złe przeżycia,  brak możliwości zaspokojenia jego naturalnego behawioru, bądź czynnik chorobowy.  Z takimi problemami najlepiej skontaktować się ze specjalistą behawiorystą, zoopsychologiem, a on po konsultacji ustali przyczyny takiego zachowania lub skieruje naszego pupila na przegląd weterynaryjny.

 

Źródła: Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska).  Animal Expert 2/2017

Przygotowane: Klaudia Sela

PRZECZYTAJ INNE WPISY

Koty składają się w  ¾ z wody. Jej niedobór może prowadzić do odwodnienia, obniżenia odporności, również zagęszczenia się moczu, a z tym wiążą się problemy. Łatwiej wytrącają się struwity, które mogą prowadzić do chorób dróg moczowych. W war ...
Ostatnio na kongresach towarzystw ozonoterapeutycznych przedstawiono badania i wyniki skutecznego leczenia ozonem chorób neurologicznych. Metoda ta jest stosowana w leczeniu wielu chorób wirusowych np. parwowirusowego zapalenia żołądka i jelit ...
Kot jest żywym stworzeniem, na dodatek o bardzo niezależnym charakterze. Przed przyjęciem kota dokładnie rozważ związane z tym następstwa i ODPOWIEDZIALNOŚĆ za nowego członka rodziny na wiele lat (nawet 13-18 lat!). Jesteś na to gotowy? ...
sign