sign

PIĘĆ WOLNOŚCI

DOBROSTAN- jest to stan zdrowia fizycznego i psy­chicznego, gdzie zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczają­cym je środowiskiem

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Art.1 Zwierzę, jako istota  żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, NIE JEST rzeczą . Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Zapewnić im musimy odpowiednią jakość życia, spełnić normy dobrostanu. W Kodeksie Dobrostanu Zwierząt, (Farm Animal Welfare Committee (FAWC)). Znajduje się zapis o zapewnieniu pięciu wolności.  Już wam mówię co to jest. Odnoszą się one do zdrowia, warunków fizycznych i psychicznych jakie musimy  zapewnić zwierzętom z tym wiąże się również możliwość wyrażania naturalnych zachowań (behawior).

PIĘĆ WOLNOŚCI

-wolność od głodu, pragnienia, niedożywienia (zapewnienie dostępu do świeżej i czystej wody oraz pokarmu, który dostarczy odpowiednich mikro i makro składników, utrzyma zwierzę w dobrej kondycji)

– wolność od urazów psychicznych bólu ( odpowiednie schronienie, miejsce do wypoczynku)

– wolność od bólu, ran i chorób ( wizyty u specjalisty, np. weterynarzy w celu szybkiej diagnozy)

– wolność do wyrażania naturalnego zachowania ( odpowiednia przestrzeń, towarzystwo zwierząt tego samego bądź innego gatunku)

– wolność od strachu i stresu ( zapewnienie opieki, traktowanie zwierząt niepowodujący psychicznego cierpienia,

Przygotowane: Klaudia Sela

PRZECZYTAJ INNE WPISY

Na rynku występuje umowny podział karm, w żaden sposób nieregulowany prawnie, określenia, jakie widzimy na opakowaniach:  super, hiper,  ultra premium, premium, super premium nie zobowiązują producenta do wytwarzania wysokiej jakości karmy. ...
Panleukopenia kotów to zakaźna, wysoce zaraźliwa, wirusowa choroba wszystkich kotowatych. Inne nazwy choroby to: zakaźne zapalenie jelit kotów, tyfus koci, nosówka kotów (ang. Feline distemper), agranulocytoza. Choroba wywoływana jest przez ...
Nie jest groźna dla człowieka i innych gatunków zwierząt! Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności na tle zakaźnym u młodych kotów (od 2-msc życia do ok. 2/3 lat). Wywoływany jest przez koronawirus kotó ...
sign