sign

BEZDOMNOŚĆ wśród zwierząt

Jak  to jest z tymi psami i kotami, są one udomowione, bezdomne czy dzikie. Mamy obowiązek je łapać, poddawać odpowiedniej opiece czy też nie? Co do psów nie ma aż tylu wątpliwości co do kotów. Po zawiadomieniu odpowiednich władz o błąkającym się psie nie spotkamy się z nieprzyjęciem zgłoszenia jednak już z kotami sytuacja nie jest taka jasna. W ustawie o ochronie zwierząt (u.o.z) możemy wyróżnić  trzy grupy zwierząt – domowe”, „bezdomne” idzikie”.

Pojęcie „ZWIERZĘTA  DOMOWE” zdefiniowane jest w art. 4 pkt. 17 u.o.z. jako „zwierzę tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza”.

Określenie  ” ZWIERZĘTA WOLNO ŻYJĄCE”  czyli „dzikie” w art. 4 pkt. 21 u.o.z  to „zwierzęta nieudomowione,  żyjące w warunkach niezależnych od człowieka”.

Natomiast „ZWIERZĘTA BEZDOMNE” według ustawy, art.4 pkt 16, to „zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały”.

W art. 9a u.o.z. czytamy, że „osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję”.

Jeśli zatem, napotkamy  gdzieś kota, który nie boi się człowieka, jest nas ciekaw, nie ucieka. Zobowiązani jesteśmy przypuszczać, że kot ten mógł zostać porzucony, według PWN porzucić -oznacza to «zostawić gdzieś kogoś lub coś» «przestać się czymś zajmować lub zrezygnować z czegoś». Porzucone zwierzę (również kot) zostaje w myśl ustawy zabezpieczony w schronisku dla zwierząt, a przecież do schroniska nie trafiają dzikie zwierzęta, a jedynie domowe, co wynika z art. 4 pkt. 25 u.o.z., przez schronisko dla zwierząt rozumie się „miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi”. Ponadto do schroniska dla zwierząt trafiają „zwierzęta bezdomne”, czyli te, które kiedyś były „zwierzętami domowymi” i miały właściciela, którego obecnie nie można odnaleźć.

Więc gmina zgodnie z Art. 11.1 ma obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienie im opieki oraz ich wyłapywanie.

Program gminy, obejmować musi w szczególności:

-zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

-opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w ty ich dokarmianie

– odławianie bezdomnych zwierząt

– obligatoryjna sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt

-poszukiwanie właścicieli

-usypianie ślepych miotów przez specjalistów

-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Z ogólnych przepisów ustawy o ochronie zwierząt, człowiek jest winien każdemu zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę (art. 1 ust. 1 u.o.z.). Każde zwierzę ma prawo do humanitarnego traktowania, czyli takiego, które uwzględniać będzie jego potrzeby i zapewniać mu opiekę i ochronę (art. 5 w zw. z art. 4 pkt 2 u.o.z)  Także, my ludzie nie zamykajmy im okienek do piwnicy, zostawmy miskę z karmą i czystą wodą bądź chociaż nie przeszkadzajmy tym, którzy to robią. Zostawmy dzikie koty w spokoju, możemy je odłowić – wykastrować i wypuścić do środowiska w którym bytowały. Kastracja, sterylizacja jest jednym z głównych  rzeczy, które zapobiegają powiększaniu się liczby dzikich, bezdomnych zwierząt.  art. 21 u.o.z., „zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu”.

Przygotowane: Klaudia Sela

PRZECZYTAJ INNE WPISY

Okres chłodów to trudny moment dla wolnobytujących kotów. Jeżeli nie masz innej możliwości, spróbuj wykonać schronienie dla kota we własnym zakresie. Podpowiadamy, jak to zrobić.   Jeżeli nie masz dostępu do innych materiałów, można ...
Koty mają odmienny metabolizm niż inne zwierzęta, w tym również psów. Charakterystyczne cechy to: - Koty są bezwzględnymi mięsożercami - Mają zwiększone zapotrzebowanie na białko, w tym aminokwasy egzo- i endogenne. - Niedobór argin ...
Koty i doniczkowe rośliny ozdobne to bardzo niebezpieczne połączenie. Często kot zjada lub podgryza liście lub łodygi roślin znajdujących się w jego otoczeniu. Po zjedzeniu roślin zawierających substancje drażniące, dochodzi przeważnie do powst ...
sign